Jaarrekeningen 2018 ter inzage

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 1 juli 2019 zijn de jaarrekeningen 2018 van de Diaconie der Protestantse Gemeente Utrecht en de Protestantse Gemeente Utrecht in eerste lezing goedgekeurd.

Beide jaarrekeningen zijn gepubliceerd op de website van de PGU en PUP en kunnen per e-mail worden opgevraagd bij het bureau van de PGU, Margaretha van Parmadreef 14 (3561 SR) Utrecht, tel. 030-2737540, e-mail: bestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl. Tot 26 juli liggen ze daar ook ter inzage (graag even vooraf bellen).

Gemeenteleden kunnen hun mening over deze stukken tot en met 14 dagen na deze publicatie schriftelijk kenbaar maken aan de scriba van de Algemene Kerkenraad, de heer B.A.M. Luttikhuis p/a Bureau PGU scribaak@kerkindestad.eu.

Wat je ook interessant zou vinden