Kerkdienst 12 maart Wittevrouwen | Thema: Vergeving

We lezen de ontknoping in het verhaal van Jozef (Genesis 45:1-15). Hij maakt zich bekend aan zijn broers en vergeeft hen. Bijzonder als je op deze manier kunt vergeven. Met elkaar denken we na over vergeving en verzoening en hoe God je daarin langszij kan komen.

In deze dienst worden vijf kinderen van de gemeente opgedragen en gezegend:
Eli Alexander, zoon van Ilsabe en Arjen
Levi Eldino, zoon van Bernd en Corine
Quinten Philip Salomon en Louis Willem Mozes, zoons van Hils en Sander
Rosa Lea Jolien, dochter van Ingrid en Mark

Van harte tot ziens!

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Dirk de Bree (predikant)

Dirk de Bree is predikant van de Nieuwe Kerk