Kerkdienst 19 april | Terug naar je eerste liefde

Met paaszondag lazen we uit Openbaring 1;
Johannes ontmoet de opgestane Jezus, een overrompelende en bemoedigende ervaring.
Vandaag lezen we verder in het boek Openbaring; 2:1-7, daar lezen we één van de zeven brieven, de brief aan de gemeente in Efeze.

Ze ontvangen complimenten vanwege hun volharding in het geloven en verzet tegen leugens. Verdrietig genoeg hebben ze in hun volharding de liefde uit het oog verloren. Dat is dan ook het grote kritiekpunt. Jezus roept hen (en ons!) terug naar de eerste liefde. Wat betekent die eerste liefde voor jou? Hoe zou het er uitzien als we als gemeente die eerste liefde (weer) gaan leven? Idee om deze tijd van quarantaine te ‘benutten’ om een pas op de plaats te maken en terug te keren naar de kern, naar Jezus’ liefde voor ons en onze liefde voor Hem?

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Dirk de Bree (predikant)

Dirk de Bree is predikant van de Nieuwe Kerk