Kerkdienst a.s. zondag 18 april | Thema: Inclusief

Wat hebben een dropje en een pepermuntje te maken met inclusief kerk-zijn? Een online routeplanner of papieren routekaart: wat zegt dat over leven in het Koninkrijk van God? In de dienst van zondag krijg je op die vragen een antwoord. De lezing is Handelingen 10 en in de dienst zullen 3 kinderen gedoopt worden: Cris Johannes Jakobus van Antwerpen, Daniel Hendrik Vos en Job Benjamin Scherff. Bijzonder dat alle liederen die we met de muziekgroep zingen speciale betekenis hebben voor de doopouders. Je bent van harte welkom om online erbij te zijn, ik wens je hoe dan ook vrede en alle goeds Lydia

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Lydia Kansen-Brasz (predikant)

Lydia is sinds september 2013 predikant van de Nieuwe Kerk. Speerpunt van haar werk is geestelijke begeleiding van mensen, als groep of individueel. Allerlei vormen en manieren van gebed zijn daarbij erg belangrijk.