Kerkdienst Oudejaarsavond 2020


Heer, u bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht.
Nog voor de bergen waren geboren, voor u aarde en land had gebaard
u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. (psalm 90: 1-2). In de loop van oudejaarsdag vind je op het Youtube kanaal van de Nieuwe Kerk een korte viering met muziek en input voor reflectie aan het einde van een bizar jaar.

Een gedicht van Bonhoeffer zet je stil, want 2020 was niet voor het eerst een jaar waarin ons veel uit handen is geslagen en het zal vast ook niet het laatste zijn. En dan zeggen:In goede machten liefderijk geborgenverwachten wij getroost wat komen mag.

God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Lydia Kansen-Brasz

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Lydia Kansen-Brasz (predikant)

Lydia is sinds september 2013 predikant van de Nieuwe Kerk. Speerpunt van haar werk is geestelijke begeleiding van mensen, als groep of individueel. Allerlei vormen en manieren van gebed zijn daarbij erg belangrijk.