Kerkdienst oudejaarsavond 31 december

In de dienst van oudejaarsavond staan we stil bij de geloofsuitspraak van David: “In Uw hand liggen mijn lot en mijn leven.” Hoewel dat op het eerste horen klinkt als een belijdenis van berusting, blijkt het in de context van psalm 31 toch veel dieper te gaan dan simpele overgave.

De laatste dag(en) van het jaar brengt veel mensen tot mijmeren over het leven in het algemeen en speciaal over het jaar dat ten einde loopt. Dat geeft aan deze dienst zijn eigen karakter: op de drempel van 2019, midden tussen beelden en berichten van mensen op de vlucht, mensen in mensonterende omstandigheden, midden tussen oliebollen, knallende vuurpijlen en champagne, die oude woorden overdenken “In Uw hand liggen mijn lot en mijn leven.”

Als dat van mijn leven geldt, dan geldt het ook van het leven van andere mensen. Als dat de belijdenis wordt, dan wordt het ook een gebed. Laat het waar zijn, voor mij en voor ieder mens. Daarom zingen we aan het einde van de dienst: Kom tot ons, de wereld wacht, Heiland kom in onze nacht.

Je bent van harte uitgenodigd om erbij te zijn. Hoe dan ook wens ik je vrede en alle goeds.

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Lydia Kansen-Brasz (predikant)

Lydia is sinds september 2013 predikant van de Nieuwe Kerk. Speerpunt van haar werk is geestelijke begeleiding van mensen, als groep of individueel. Allerlei vormen en manieren van gebed zijn daarbij erg belangrijk.