Kerkdienst | Wie is er nu blind?

Deze zondag wordt de kerkdienst grotendeels verzorgd door de tieners. Alvast een introductie van het thema van de dienst: wie is er nu blind?


In de dienst denken we na over Johannes 9. Jezus die een blinde man geneest en daarmee een diepe les leert aan de mensen van toen en vandaag. Hoe kijk jij naar Jezus? Wat staat jou in de weg om Jezus te zien zoals Hij is?

De dienst is voorbereid in gesprek met de tieners vanuit onze kerk. Zij leveren ook een bijdragen in o.a. de muziek, schriftlezing, welkom etc. Mooi om op deze manier de tieners ook even ‘in het licht’ te zetten.

De liederen zijn ook gekozen door de tieners. Allemaal liederen die op de een of andere manier iets bezingen van Gods grootheid en onze reactie daarop. Eén van de liederen die we zingen is ‘Open the eyes of my heart Lord‘. Een prachtig gebed ook ter voorbereiding op de zondag – in het geloof dat God zondag veel harten opent voor Hem. Bidt en verwacht je het mee?

Lees meer over de dienst

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Dirk de Bree (predikant)

Dirk de Bree is predikant van de Nieuwe Kerk