Kerkdienst zo. 13 oktober | Thema: Bij U ben ik veilig

Bij U ben ik veilig is zondagmorgen het thema van de dienst, waarin aandacht is voor gebedspastoraat.

Leven met God is een geweldige zegen. Dat leven tegelijk ook behoorlijk belemmerd worden door wat ons is overkomen en door wat we hebben gedaan. Juist daarvoor is in gebedspastoraat veel aandacht.

De eerste keer dat we het hadden over deze vorm van geestelijke begeleiding stonden we stil bij onze innerlijke wonden. De tweede keer ging het meer over geestelijke machten die ons beletten voluit met God te leven. Deze keer ligt het accent op vergeving. Een gevoelig thema, dat we overdenken aan de hand van Psalm 32 en waarover we getuigenis horen uit de praktijk. Vergeving brengt je namelijk veel, maar vraagt ook iets van ons.

Er is na de preek ruimte voor ministry. Bij God zijn we veilig om te komen met alles wat we meedragen en daarom zingen we O come to the altar.

Weet je van harte welkom om erbij te zijn, hoe dan ook: Vrede en alle Goeds
Hartelijke groet,
Lydia H.Kansen-Brasz

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Lydia Kansen-Brasz (predikant)

Lydia is sinds september 2013 predikant van de Nieuwe Kerk. Speerpunt van haar werk is geestelijke begeleiding van mensen, als groep of individueel. Allerlei vormen en manieren van gebed zijn daarbij erg belangrijk.