Kerkdienst zondag 10 februari | De Bijbel recht doen

Als Nieuwe Kerk zijn we al een tijdje in gesprek over het thema ‘homoseksualiteit’. In november hield ik een preek over ‘verschil van inzicht’ en voerde een pleidooi om in gesprek te gaan rondom de bron Jezus Christus. Verschil van inzicht is het probleem niet, verdeeldheid wel.

Tijdens de gemeenteavond bleek dat er behoefte is om het gesprek (ook) over de Bijbel te hebben. Hoe pas je de Bijbel nu toe als het gaat om allerlei ethische thema’s, waaronder dus ook homoseksualiteit?
In deze dienst gaan we in op die vraag. Wat is er voor nodig om de Bijbel recht te doen? Hoe kun je de Bijbel betrekken op vandaag?
We lezen 2 Tim 3: 10-4: 5, waarin Paulus zijn leerling Timoteüs aanspoort om ‘de schriften’ te gebruiken in het onderwijs wat hij geeft.
NB. deze dienst geeft meteen input voor de volgende kringavond.


Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Dirk de Bree (predikant)

Dirk de Bree is predikant van de Nieuwe Kerk