Kerkdienst zondag 13 januari | Thema: De kracht van het kruis

Zondagmorgen staan we stil bij het kernsymbool van het christelijk geloof, het kruis. We volgen hierin de kringen (hoofdstuk 7 uit ‘God is goed’, over de God die zich opoffert.) Wat maakt het kruis een kracht? Welke troost schuilt er in de zwakheid van God?

We lezen 1 Korinthe 1: 18-2:5. De dominee Dietrich Bonhoeffer verwoordde het vlak voor zijn executie (onder de nazi’s) treffend: “God laat zich uit de wereld terugdringen tot op het kruis, God is zwak en machteloos in de wereld en juist zo en alleen zo is Hij met ons en helpt Hij ons.”
De betekenis van het kruis gaat ons begrip te boven, je kunt het naast je neerleggen, maar je kunt het ook aanvaarden en je verwonderen.

In de dienst zingen we o.a. Saviour King – een mooie manier om jezelf op het spoor van aanbidding te zetten.

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Dirk de Bree (predikant)

Dirk de Bree is predikant van de Nieuwe Kerk