Kerkdienst Zondag 16 juni

Een aantal weken geleden stonden we samen stil bij het thema ‘gezegend om tot zegen te zijn’. We legden wat Bijbelse lijnen vanaf de roeping van Abraham tot de komst van Jezus Christus en werden uitgedaagd om onze rijkdom te delen. Inmiddels is het Pinksteren geweest. Een explosie van vreugde, waaruit de kerk ontstond.

Graag denk ik deze zondag verder met je na over het delen van onze rijkdom – het evangelie in onze tijd. We lezen Handelingen 4, die bijzondere geschiedenis waarin de vroege kerk geconfronteerd wordt met tegenstand. Indrukwekkend hoe zij ons vervolgens voorgaan in gebed. Het zal gaan over de relatie tussen gebed en missie.
Thema: Heer, leer ons bidden!

Wat je ook interessant zou vinden