Kerkdienst zondag 19 januari | Spreken over God voor het forum

Stefanus wordt beschuldigd en moet zich verdedigen voor het forum van het sanhedrin. We lezen ervan in Handelingen 7. Zijn pleidooi komt hem duur te staan. Het kost hem zijn leven. Wat is ons forum? Tegenover wie en wat zijn wij als christelijke gemeente geroepen om te spreken? Wat zeg je dan?

Stefanus vertelt het verhaal van het volk, hij confronteert hen met hun eigen geschiedenis. Hoe je denkt over goed en kwaad, hoe je denkt over God heeft alles te maken met je geschiedenis, je opvoeding. Geldt dat ook voor hen die afgehaakt zijn? Belangrijke vragen om op te reflecteren. Hoe zit het met ‘onze’ joods-christelijke cultuur en hoe kan daar ruimte blijven voor God?

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Dirk de Bree (predikant)

Dirk de Bree is predikant van de Nieuwe Kerk