Kerkdienst zondag 20 januari | Thema: De kracht van de opstanding

Nadat we afgelopen zondag nadachten over het kruis – dat Gods zwakte juist krachtig is, staan we nu stil bij de opstanding.

Ook nu volgen we het materiaal van de kringen, namelijk hoofdstuk 8 uit ‘God is goed’. Het gaat over het vernieuwende scheppingswerk van God in mensenlevens. De kracht waarmee God Jezus opwekte uit de dood is aanwezig in een ieder die ‘in Christus’ is. Ook dit gaat ons begrip weer ver te boven.

We lezen 1 Kollossenzen 2: 6-15. We worden aangesproken als heiligen. Hoe zit dat? Heilig of zondaar? Of allebei? Na de preek luisteren we een bijzonder lied ‘You say’ – over verschillende stemmen en wat het betekent om je identiteit in Christus te vinden.

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Dirk de Bree (predikant)

Dirk de Bree is predikant van de Nieuwe Kerk