Kerkdienst zondag 20 oktober | Michazondag

A.s. zondag gaat de dienst over het thema: “Kleintjes…” naar aanleiding van Matteüs 25:40 en 45 met als schriftlezing Matteüs 25:31-46. De voorganger is ds. Arjan Berensen.

Wat je ook interessant zou vinden