Kerkdienst zondag 25 april | De wereldkerk geeft je vleugels

Deze kerkdienst is voorbereid in overleg met onze mensen van overzee – familie van der Vlies (Noorwegen) en familie Oudshoorn (Namibie). We lezen het prachtige gebed van Paulus in Efeze 3 (14-21.) Hij bidt voor de gemeente dat zij samen met alle heiligen de liefde van Christus meer ontdekken.

De wereldkerk geeft je vleugels. Lerend van Gods werk in andere culturen wordt je blik verruimd. Dat gaat niet vanzelf zo horen we ook vanuit Noorwegen en Namibië, maar daar waar Christus centraal staat vallen grenzen tussen mensen weg. In de dienst zien we filmpjes van beide families, het bijbelgedeelte wordt gelezen in 8 (!) talen. Ik hoop en bid je toe dat deze dienst je vleugels geeft – de Geest je meevoert op grote hoogte, je dieper geraakt wordt door Jezus Christus, die alle kennis te boven gaat.
Voor de kringavond hebben beide families input geleverd – een mooie manier om verder kennis te maken met hun werk en je te laten inspireren door de vragen die zij ons meegeven. Het materiaal komt in de app.

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Dirk de Bree (predikant)

Dirk de Bree is predikant van de Nieuwe Kerk