Kerkdienst zondag 28 juni | Zegen voor de wereld

Deze zondag geven we gehoor aan de oproep van vele organisaties om te bidden voor de nood in de wereld. Het coronavirus heeft niet alleen ons getroffen, maar ook de allerarmsten met verdrietige gevolgen. Deze zondag staan we stil bij het leed en bidden voor de wereld met Psalm 67. We ontdekken (weer) dat de zegen die we ontvangen vraagt om doorgegeven te worden.

In deze dienst nemen we afscheid van vijf kerkenraadsleden, te weten: Casper Havinga (ouderling-kerkrentmeester), Remco van der Molen (ouderling, voorzitter), Tom Nauta (ouderling-kerkrentmeester), Dirk Jan Rebel (diaken) en Jorie Vos (diaken).
We bevestigen: Evert Driessen (diaken), Dianne Westerink (ouderling), Niels Verweij (ouderling-kerkrentmeester), Esther Wiltink (ouderling scriba) en Tim van der Zwan (diaken). Johan Lotterman (ouderling) wordt herbevestigd. Martijn Kwant (ouderling voorzitter) zal later bevestigd worden.
Na de dienst is er weer de gelegenheid om via zoom elkaar te ontmoeten. De link volgt later op de website. Gezegende zondag!

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Dirk de Bree (predikant)

Dirk de Bree is predikant van de Nieuwe Kerk