Kerkdienst zondag 3 November

De dienst van zondagmorgen is boordevol zegen op verschillende manieren.

We zegenen God met ons zingen en bidden. De nieuwe kinderwerker, Corina, wordt gezegend voor haar werk in de gemeente. Isah en Jefta krijgen de zegen mee aan het begin van hun weg door het leven en Gijsbert, Harmen en Vera bij de start van hun ambtswerk.

Anders, maar niet minder, is de zegen die wij als kerkgangers allemaal ontvangen aan het slot van de dienst, die ook inhoudelijk zal gaan over zegening.

Weet je welkom, hoe dan ook vrede en alle goeds.

Lydia Kansen

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Lydia Kansen-Brasz (predikant)

Lydia is sinds september 2013 predikant van de Nieuwe Kerk. Speerpunt van haar werk is geestelijke begeleiding van mensen, als groep of individueel. Allerlei vormen en manieren van gebed zijn daarbij erg belangrijk.