Kerkdienst a.s. zondag | Thema: ‘Van wie ben jij er één?’

De voorganger is a.s. zondag 8 december Ds. Hans van Dolder. Gelezen zal worden uit Ruth 4:11-22 en Mattheus 1: 1-6.

De eerste collecte ‘wijkdiaconie’ is bestemd voor het gebedshuis Zuilen dat o.a. door gebed tot steun wil zijn in de wijk Zuilen. De kerk in Indonesie (via Tear) die strijdt tegen armoede o.a. door ondernemerschap te bevorderen en voor individuele hulp aan (contacten van) gemeenteleden. Ken jij mensen die in financiele nood zijn? Laat het ons weten via diaconie@nk-utrecht.nl.

Het tweede collectie doel is voor de ‘opbouw wijkgemeente’. De opbrengst is een aanvulling op de Actie Kerkbalans en dient ter dekking van de kosten van de eigen wijkgemeente. De kosten hebben met name betrekking op de predikant, onderhoud en gebruik van het kerkgebouw en de kosten van erediensten en wijkwerk.

Wat je ook interessant zou vinden