Kerkdiensten 20 november | Thema: De liefde blijft

Zondag is de laatste zondag voor advent. Een dag waarop we nog één keer publiekelijk de naam noemen van gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn gestorven. Een roos en een kaars staan symbool voor de herinnering en de hoop, die beide zo belangrijk zijn als je iemand hebt verloren.

Al is het (veel) langer geleden dat een mens van wie je  hebt gehouden is overleden, ook dan kan het gemis en de heimwee je bij tijden toch weer overvallen. Juist daarom is het zo’n mooie traditie dat iedereen op deze zondag naar voren kan komen om een lichtje te ontsteken aan de Paaskaars en daarmee de herinnering en de hoop levend kan houden.
We zullen 1 Korinthe 13 lezen en stil staan bij de liefde die blijft en de hoop die perspectief biedt. Weet je van harte welkom in de diensten om 10 uur in Wittevrouwen en om 11.15 uur in Wilhelminapark, hoe dan ook wens ik je vrede en alle goeds
Lydia

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Lydia Kansen-Brasz (predikant)

Lydia is sinds september 2013 predikant van de Nieuwe Kerk. Speerpunt van haar werk is geestelijke begeleiding van mensen, als groep of individueel. Allerlei vormen en manieren van gebed zijn daarbij erg belangrijk.