Kerkdiensten zondag 12 september | Thema: Jakob en Esau

We starten deze (doop)dienst de prekenserie & huiskringen over het leven van Jakob. Het gaat over de geboorte van Jakob en Esau (Gen25:19vv), over waar je wieg staat en hoe je verwacht werd. Over de rol van gebed, over opvoeden, karaktervorming en je bestemming vinden. Het gaat vooral ook over de trouw van God die zijn eersteling, Israël, liefheeft en zegent en via dat volk de Messias geeft tot heil van alle volken.

Die trouw van God wordt heel zichtbaar in de doop van een aantal kinderen van de gemeente.
In de dienst in Wittevrouwen zal Jeftha Samuel gedoopt worden, zoon van Teshale & Jeanine. In de dienst in Wilhelminapark Elina, dochter van Renske & Mattias, en Saar Juliet, dochter van Jan Willem & Marjolijn.
Na de preek nemen we de tijd om God samen te aanbidden – zoals je elders kunt lezen kunnen we verantwoord aan het einde van de dienst samen zingen. Ik zie er naar uit! Welkom in de kerk of via de livestream.

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Dirk de Bree (predikant)

Dirk de Bree is predikant van de Nieuwe Kerk