Kerstochtend 25 december

“Een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven!” Op Eerste Kerstdag vieren we de geboorte van Jezus als onze Redder in een dienst om 10.00 in de Nieuwe Kerk. De dienst zal worden geleid door Ds. Lydia Kansen.

“Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen.” (Titus 2: 11). Op kerstmorgen vieren wij in de dienst de komst van Jezus Christus in de stal van Bethlehem. We lezen de bekende tekst uit Lucas 2 en ontdekken dat deze kraamreceptie niet alleen geschikt is voor gelukkige, welvarende en blije mensen. De geboorte van Jezus heeft betekenis voor alle mensen, voor koningen en wijzen, voor herders en mensen in verwarring, zoals Jozef en Maria. 


Na de bijzondere gebeurtenissen in de kerstnacht ging het leven verder. Maria bewaarde in haar hart alles wat ze heeft gehoord. Ook de herders droegen mee wat ze hoorden en zagen en daarmee konden zij terug naar hun gewone leven. Want juist daar gaat blijken wat het geboortebericht betekent en dat geldt vandaag nog net zo.  Je bent van harte uitgenodigd om erbij te zijn en mee te zingen of juist te luisteren, om betrokken te zijn of toch liever een beetje te beschouwen. Hoe dan ook wens ik je/u zegen en vrede toe voor deze dagen. 

Lydia

Op deze pagina vind je meer informatie over alle activiteiten rondom Kerst in de Nieuwe Kerk. 

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Lydia Kansen-Brasz (predikant)

Lydia is sinds september 2013 predikant van de Nieuwe Kerk. Speerpunt van haar werk is geestelijke begeleiding van mensen, als groep of individueel. Allerlei vormen en manieren van gebed zijn daarbij erg belangrijk.