Kinderen (4-12 jaar) starten weer in de kerk! Locatie Wilhelminapark

Om de kinderen meer vertrouwd te laten zijn met de eredienst, om samen met jong en oud God te prijzen en aanbidden, om elkaar te zien en te ontmoeten EN omdat corona achter ons ligt (..) en de praktische redenen vervallen starten de kinderen van de basisschool  samen met hun ouders in de kerk!

Vanaf zondag zijn de kinderen van harte welkom om in de kerk te beginnen. Na de aanbidding en het gebed zullen de kinderdiensten van start gaan. LET OP: de locaties veranderen!
Groep 1-4 verzamelt bij de deur naar de keuken en gaan buitenom naar de huiskamer van de kosterswoning! Daar zal hun kinderdienst zijn.
Groep 5-8 verzamelt bij de hoofdingang en loopt met hun leiding naar de externe locatie: de Wilg (Mecklenburglaan 3-5). Om 12.30 uur lopen zij weer terug naar de kerk.

De kinderen van de basisschool komen dus niet meer terug in de dienst maar sluiten af in hun eigen kinderdienst. Reden voor de verandering is de groei van het aantal baby’s en peuters waardoor de bovenruimte ook voor hen te klein is geworden. Vragen? corina@nk-utrecht.nl

Wat je ook interessant zou vinden