Kun je leren bidden?

Dachten we 2 weken geleden nog dat we na de zomer zouden kunnen starten met een seizoen vol mogelijkheden, inmiddels heeft dat onbevangen enthousiasme weer plaatsgemaakt voor noodzakelijke voorzichtigheid. Maar toch . . . we hopen nog steeds dat het mogelijk is om op verschillende manieren het live kerk-zijn vorm te geven en zo elkaar te inspireren ins ons leven met God. Een mooie herstart, na anderhalf jaar van beperkingen, kan zijn om mee te doen aan de cursus Luisterend Bidden (ontwikkeld vanuit New Wine, 6 avonden), die vanaf 22 september in de NK georganiseerd wordt. 

Misschien denk je: gaat het alweer over bidden. . .  dat klopt en dat is niet zonder reden, want in de Nieuwe Kerk hebben we de kracht van gebed op allerlei manieren ontdekt. Daarom bidden wij op allerlei manieren en momenten: in de diensten, bij (digitale)ontmoetingen en vergaderingen, bij elkaar thuis en tijdens de online gebedsmomenten. Zonder gebed kunnen wij niet. Zonder gebed dragen wij geen vrucht voor Gods Koninkrijk en de wereld om ons heen. In het boek ‘Lente in de kerk’ beveelt René van Loon gemeenten aan om door gebed ruimte aan die lente te geven. “Een kerk kan alleen groei en bloei verwachten vanuit verbondenheid met God, het nederig volgen van Jezus en het verwachtingsvol uitzien naar de Heilige Geest. Dat voorkomt, zo schrijft hij, dat de kerk uitloopt op het bouwen van eigen koninkrijkjes. Door te bidden beseffen wij dat God zelf zijn gemeente bouwt.”   

Het gaat alweer over bidden . . . dat klopt. Maar de avonden zijn niet voor ervaren bidders alleen. De cursus is ook voor wie zich onthand voelt en daar bij heeft neergelegd, terwijl ergens het verlangen sluimert naar een vitaal gebedsleven. Zie voor data, info en opgave de website.

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Lydia Kansen-Brasz (predikant)

Lydia is sinds september 2013 predikant van de Nieuwe Kerk. Speerpunt van haar werk is geestelijke begeleiding van mensen, als groep of individueel. Allerlei vormen en manieren van gebed zijn daarbij erg belangrijk.