Laatste kans: Vastencollecte in de 40 dagentijd voor ZOA Congo

A.s. zondag is de laatste zondag van de 40dagentijd en dus ook de laatste zondag dat er gecollecteerd wordt voor het project van ZOA in Congo. Ook Congo is in de ban van het coronavirus. Op dit moment zijn er nog maar een beperkt aantal bevestigde corona-gevallen in Oost Congo, waar ZOA werkt. Maar hier zijn ook geen testfaciliteiten, dat kan alleen in de hoofdstad, meer dan 2000 km naar het Westen. Ook in Congo heeft de overheid preventiemaatregelen opgelegd. De scholen, kerken en restaurants zijn dicht, afstand houden en handen wassen zijn ook hier het devies. Maar hoe doe je dat, als je geen schoon water hebt? En als je met veel mensen in een klein huisje woont in de stad? Medische zorg is heel beperkt aanwezig en alleen voor de mensen die het kunnen betalen. 

ZOA is aanwezig in Oost Congo en mijn collega’s kunnen nog redelijk hun werk doen. Zij proberen zoveel mogelijk informatie te geven over hoe je besmetting kan voorkomen, en allerlei geruchten en fake news te ontzenuwen. Zodra het weer kan wil ZOA starten met het nieuwe project waar wij nu voor collecteren. In dit project helpt ZOA boeren en boerinnen om betere landbouwopbrengsten te krijgen, maar vooral ook om weer zelfstandig hun leven op te pakken na veel geweld en oorlog. Samen met hun gezinnen en het dorp waar ze wonen. Voor meer informatie over het project zie hier

Helpen jullie mee? Een bijdrage geven van via de NK-app of via NL 05 RABO 0175467242 t.n.v. Diaconie Nieuwe Kerk. Hartelijk dank! 

Meer informatie: Corita Corbijn c.corbijn@zoa.ngo en/of de informatiefolder.

Wat je ook interessant zou vinden