Lezingen New Wine in de Nieuwe Kerk

Het lijkt ons, Marinka en Nancy, mooi om met meerdere mensen samen de online lezingen van New Wine te volgen en dit in de Nieuwe Kerk te doen. Naast het volgen van de lezingen willen we ruimte bieden om door te praten, te bidden en elkaar te ontmoeten.

De aftrap is op zaterdag 18 juli, de dag dat de zomerconferentie zou starten. Op deze manier hopen we een beetje van de sfeer van afgelopen jaren te proeven. En als je New Wine niet kent, is het een eenvoudige manier om een keer kennis te maken.
Onderaan dit bericht vind je praktische info over data en tijden. Je bent vrij om 1 of meerdere keren te komen. Meldt je wel even aan per bijeenkomst omdat het aantal mensen bepalend is voor het inrichten van de ruimte. Heb je opvang nodig voor kinderen, dan is het misschien mogelijk om onderling wat met elkaar te regelen in de NK.
We zijn altijd blij met mensen die praktisch willen helpen op de dagen zelf.
We hopen je te zien!

Wanneer:Zaterdag 18 juli +/- 10-14u (2 lezingen, lunch zelf meenemen)
Dinsdag 21 juli, +/-  20-22u (1 lezing)
Donderdag 23 juli, +/-  20-22u (1 lezing)

Opgave t/m donderdag 16 juli:
Mail naar Nancy Breekveldt

Meer informatie over het thema:
Heel de Schepping: https://zomerconferentie.new-wine.nl/online

Wat je ook interessant zou vinden