MEER-avond over hoogmoed

“In het Pleidooi voor goed leven ontdekten we dit seizoen hoe dat goede leven bedreigd kan worden door wat aanvankelijk aantrekkelijk lijkt: wellust en vraatzucht, jaloezie en boosheid, hebzucht, luiheid en tenslotte hoogmoed. Dit is de laatste van de zeven hoofdzonden en bepaald niet de minst belangrijke. Hoogmoed wordt beschouwd als de moeder van alle ondeugd en de oorsprong en bron van alle andere zonden. Nu kun je heel makkelijk denken dat deze zonde jou niet raakt: hoogmoed heeft vaak iets groots en indrukwekkends, waarbij vergeleken jouw leven maar heel gewoon en onschuldig lijkt. Toch loont het de moeite om verder te kijken en te ontdekken hoe subtiel hoogmoed ons kan belemmeren om werkelijk goed te leven. Het mooie van het evangelie is dat we geen hoogmoed nodig hebben om toch helemaal tot ons recht te komen.  

Deze MEER-avond wordt de laatste hoofdzonde besproken, de avonden hierna gaan we in op een aantal deugden. De spreker deze avond is Lydia Kansen. Wees welkom! “

Wat je ook interessant zou vinden