MEER-avond zondag 9 december over hebzucht

In 1 Timotheüs 6 wordt hebzucht de wortel van al het kwaad genoemd. In de huidige wereld geeft consumeren de toon aan, iets wat zeker in de maand december maar al te duidelijk wordt. Maar een fascinatie voor spullen, een volle bankrekening, kleding, gadgets en soortgelijke dingen zijn niet goed.

Hebzucht zorgt er namelijk voor dat je alleen aan je eigen behoeften denkt, het maakt middelen tot een doel, tot een afgod. Je hier aan overgeven brengt ongeluk en ontevredenheid, omdat je nooit genoeg van iets hebt. Zo kan het er voor zorgen dat je afdwaalt van wat werkelijk belangrijk is, namelijk van een leven in dankbaarheid, van God.

In 1 Timotheüs 6 wordt ook gesproken over tevredenheid en over het besef dat rijkdom vergankelijk is. Tijdens de MEER-avond wordt er stil gestaan bij deze thema’s en bij onze eigen valkuilen.

Iedereen is van harte uitgenodigd!

Wat je ook interessant zou vinden