Mensen van Jezus: Annette

“Als psycholoog ontmoet ik mensen die het niet makkelijk hebben. Zij hebben trauma’s meegemaakt. Vaak is sprake van beschadigd vertrouwen in mensen door mishandeling of misbruik. Ik probeer hen te zien, in waar hun kracht ligt. Dat kan je natuurlijk ook doen zonder geloof. Maar ik kijk ernaar wetende dat God die persoon op het oog heeft. Dat je uniek en van waarde bent. Samen werken we dan aan het herstel. Om weer vertrouwen te krijgen in jezelf en anderen. Dat je weer verbindingen met anderen aan kunt gaan.”

“Regelmatig ga ik naar de kerk. In mijn vriendenkring stimuleren we elkaar om te gaan. We hebben er zelfs een groepsapp ‘kerkgang’ voor aangemaakt. Ook met mensen van mijn kring spreek ik wel eens af in de kerk. En daarna is het gezellig om samen te lunchen. Geloven kan ik niet in mijn eentje. Je hebt elkaar nodig, samen kom je verder. 

Volharden
Het bijbelboek Psalmen lees ik graag, daarin komen de verschillende periodes die het leven kent herkenbaar terug. Kracht haal ik bijvoorbeeld uit Psalm 139. Die vind ik heel erg mooi omdat David daarin zegt: ‘Heer, U bent voor mij, achter mij… U hebt mij gemaakt in de moederschoot….. zelfs al verschuil ik mij in donkerste dalen…. daar bent U.’ Daar vertrouw ik op! Ook op momenten dat ik God niet direct ervaar. 

Er is een tijdje geweest dat ik minder in de kerk was. Andere manieren pasten beter bij mij. Bijvoorbeeld luisteren naar muziek, op kring zijn, bij vrienden, familie, in de natuur. Weten dat anderen voor je bidden. Ik kom overigens altijd wel weer terug. Dat is een bewuste keuze. Het is belangrijk dat je ondanks stormen in je leven terug blijft komen, blijft geloven. God zegt niet dat ik een leven zonder pijn of verdriet krijg, maar Hij zegt wel ‘Ik ben erbij en ik zie jou, ik heb je lief.’ Het is dat volharden waar het tijdens de startzondag ook over ging.  

Met liefde gemaakt
Afgelopen vakantie was ik met vrienden aan het zeilen op de Wadden, fantastisch. Geweldig om Gods grootheid op zo’n moment te voelen.  Daar kan ik Hem enorm om danken. Er zijn zoveel dingen waar ik intens van kan genieten. Ik zie God in hoe Hij de aarde heeft gemaakt, de mensen, de dieren. Dat is er niet zomaar, maar met een bedoeling. Hij heeft het met veel liefde en aandacht gemaakt.

Iets groters nodig
God is geen Sinterklaas die alles geeft wat je hart wenst, dat stadium ben ik voorbij. Het is voor mij steeds meer een weten dat Hij erbij is, in alles. Soms ervaar ik dat sterk, soms minder.  Wij kunnen al het leed in de wereld niet oplossen. Daar is iets groters voor nodig. Ik geloof dat alles ooit goed zal komen. En dat ik – binnen mijn mogelijkheden – daar nu ook al iets aan kan bijdragen. Dat God door mij heen kan werken. Je bent hier zeg maar niet om alleen maar een plezierig leven te leiden. Als iemand oog had voor mensen in nood of verdrukten, dan was dat Jezus wel. Voor ons ook een taak dus om dat te doen.”

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Kiki

Kiki schrijft mee aan de wekelijkse rubriek 'Mensen van Jezus'.