Mensen van Jezus: Guido

“Na dertien jaar als lid van de Nieuwe Kerk, waarvan ongeveer de helft actief, verlaat ik deze zomer de kerk. Ik ben beroepen als voorganger in Werkendam, waar ik erg veel zin in heb. Vooral de bijbelkring van de Nieuwe Kerk, en daardoor meer geloofsgenoten in onze wijk kennen, ervoer ik hier als waardevol. In de Staatsliedenbuurt, waar ik toen woonde, organiseerde ik ieder jaar een Nieuwjaarsborrel voor de hele straat. Het is spannend maar ook tof om opeens vijftien buren in je huiskamertje te hebben. Vooral gezelligheid, maar meer dan eens eindigde het gesprek bij Jezus.”

“Ik hoop een verbinder te zijn, tussen kerken onderling en tussen christenen en niet-christenen. Jezus was ook een verbinder. Zelfs aan het kruis, toen hij Johannes en Maria als moeder en zoon aan elkaar koppelde, verbond Hij mensen.

Het evangelie van Jezus is ook écht een blijde boodschap. Volgens mij ervaren mensen, ook christenen, dat vaak niet, ook al geloven ze het theoretisch wel. Het evangelie brengt alles wat je als mens ten diepste nodig hebt: vergeving, blijdschap, onvoorwaardelijke liefde, innerlijke rust, bevrijding, enzovoorts. Jezus volgen maakt mijn leven niet makkelijker. Door Zijn ogen zie ik meer onrecht, Hij scherpt mijn geweten. Toch zou ik niets anders willen dan leven voor Hem.

Als student, in 2002, trof 2 Korintiërs 5: 15 mij diep: Jezus stierf voor de levenden, opdat de levenden voor hem zouden leven. Na enig nadenken gaf ik me hieraan over en sindsdien is Hij de kern van mijn leven. Destijds voelde ik een soort hevige verliefdheid voor God en Jezus. In één ruk (nou ja, 7 maanden) las ik de Bijbel uit. Die verliefdheid is inmiddels wat opgedroogd, het is wat taaier geworden, maar zonder Jezus kan én wil ik echt niet meer. Dominee Dirk de Bree zei vorige week: mensen zijn altijd op zoek. Toen dacht ik: klopt… maar ik ergens niet meer. Ik heb hét, ik heb Hém gevonden, het meest ultieme dat er is.”

// MENSEN VAN JEZUS is elke week een verhaal van iemand uit de Nieuwe Kerk met als vraag: Wie is Jezus voor jou? Geïnspireerd door het supertoffe concept van Humans of New York.

Kom je in de Nieuwe Kerk en heb je ook een verhaal over Jezus in jouw leven? Laat het ons weten, we willen je graag interviewen en een plekje geven in onze rubriek! #mensenvanjezus

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Rimme Mastebroek

Rimme schrijft mee aan de rubriek 'Mensen van Jezus'.