Mensen van Jezus: Reinier

“Het is voor mij moeilijk voor te stellen hoe groot God is. Alle eeuwen dat de aarde al bestaat, de grootheid van het heelal: het is niet te bevatten. Het boeit mij om na te denken en te praten met mensen over het ontstaan van het heelal. Over hoe schepping en evolutie zich relateren. Toch is mijn geloof daar niet op gestoeld. Ik heb gemerkt hoe meer ik mij richt op de persoon van Jezus, hoe minder relevant al die grote vragen over de grootsheid van tijd en ruimte voor mij worden.”

“In een passage uit de Hebreeënbrief staat mooi beschreven waarom ik zo onder de indruk ben van Jezus. Ik bedoel dat stukje waarin staat dat wij een Hogepriester hebben die in staat is zich in te leven met al onze zwakheden, moeilijkheden, ons verdriet. Dat raakt mij. Het is bijzonder te weten dat die grote God (die ik vaak niet begrijp) ons kleine mensen op het oog heeft. En dat deze God precies weet hoe het is om te lijden, om met beperkingen en gebrokenheid te maken te hebben.

Ik ben onder de indruk van mensen die ervan getuigen dat Jezus hun vreugde is geweest in tijden van groot verdriet. Zo moet ik denken aan de getuigenis van een stel in onze kerk. Zij lieten hun zoon dopen, nadat ze eerder hun dochter hadden verloren. De moeder vertelde dat ze door veel donkerheid waren gegaan, maar daar middenin de vreugde van God hadden ervaren. Dat soort getuigenissen bouwen mij op, omdat je voelt dat Zijn aanwezigheid reëel is.

Jezus volgen betekent voor mij dat ik probeer mijn gaven en talenten niet zo zeer in te zetten voor mijzelf, mijn eigen carrière of mijn eigen comfort; maar dienstbaar te zijn voor mensen om mij heen. Dat vind ik niet altijd gemakkelijk. Mijn eigen ego en drang naar comfort is groot, maar ik geloof wel dat Jezus het van mij vraagt. En ik geloof dat die weg leidt naar vrijheid. Dat betekent voor mij in de eerste plaats er zijn voor mijn vrouw Maartje en de kinderen. Ik zie op mijn werk bij Youth for Christ dat veel jongeren problemen hebben door een afwezige vader. Dat wil ik niet. Ik zal fouten maken naar de kinderen, maar ik hoop dat zij mij later in ieder geval niet zullen verwijten dat ik afwezig was. Daarin hoop ik ze de liefde van de Vader mee te geven.”

// MENSEN VAN JEZUS is elke week een verhaal van iemand uit de Nieuwe Kerk met als vraag: Wie is Jezus voor jou? Geïnspireerd door het supertoffe concept van Humans of New York.

Kom je in de Nieuwe Kerk en heb je ook een verhaal over Jezus in jouw leven? Laat het ons weten, we willen je graag interviewen en een plekje geven in onze rubriek! #mensenvanjezus

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Kiki

Kiki schrijft mee aan de wekelijkse rubriek 'Mensen van Jezus'.