Mensen van Jezus: Ruben

“Ik heb ervoor gekozen biologie te studeren. Dan weet je op voorhand dat het vuur hoog kan oplaaien. Want welke kant kies je? Evolutie of schepping? In plaats van discussie is het beter dat mensen elkaar bevragen en luisteren naar overtuigingen. Conflicten tussen wetenschap en geloof ga ik uit de weg. Wel hou ik ervan prikkelende vragen te stellen, aan mezelf en aan anderen. Het stellen van vragen bij bijbelteksten zouden we meer moeten doen.“

“God zie ik in de natuur, dat benoem ik ook concreet naar de tieners die ik biologieles geef. Dat God bij de schepping ons als doel had en een mooie plek voor ons wilde maken. Er gaat een hoop mis in de wereld, maar als je goed kijkt zie je met hoeveel detail en schoonheid de wereld is gemaakt. God is er niet op uit om te kijken wat we fout doen. Dat past niet in mijn beeld van de Schepper. Hij is almachtig, vol liefde en verlangt naar een relatie met mensen. Aan de andere kant snap ik dat het moeilijk is de schepping letterlijk te zien zoals in Genesis staat beschreven. Zeker gezien alle wetenschappelijke ontdekkingen over de aarde. Ik geloof niet alles letterlijk; maar wel dat God de aarde heeft gemaakt als plek voor mensen om van te genieten. De scheppende kracht van God is het begin van alles.

Het stellen van vragen bij bijbelteksten zie ik ook in de recente discussies over homoseksualiteit. Het is belangrijk dat je er open over praat met elkaar. Je kunt het een vinden, maar het hoeft het andere daarmee niet uit te sluiten. Ik geloof dat het huwelijk oorspronkelijk is bedoeld voor man en vrouw. Verder denk ik dat je erover moet kunnen praten als je homoseksueel bent. In de bijbel staan allerlei teksten over dit onderwerp, met ruimte voor interpretatie. Daar moeten we realistisch in zijn. Ik ben leraar op een christelijke school. Het is belangrijk dat jongeren die homoseksuele gevoelens hebben hierover kunnen praten. Zowel in het gezin, als op school, bij vrienden en in de kerk. Paulus verwoordt het ook mooi ergens in de bijbel. Dat je hier met z’n allen op aarde bent niet om elkaar te oordelen maar om God te dienen. Dat is de basis. Ik probeer als christen vanuit het willen volgen van Jezus een antwoord te formuleren. Door de bijbel leer je wie God is, hoe Hij het heeft bedoeld. Je krijg antwoord op je vragen, wat goed is en wat niet, waarom. Dat zijn overigens niet altijd eenduidige antwoorden. Misschien is het juist zo opgeschreven, dat het stimuleert erover te praten met elkaar en te bidden voor inzicht. Dat maakt het leven met God bijzonder.

Op de school waar ik lesgeef starten we elke eerste les van de dag met een opening van 10 á 15 minuten. Dan lees ik een stukje voor uit de bijbel. Afgelopen week ging het over bidden, dat Jezus zegt ‘dit niet in de openbaarheid te doen maar thuis’. Dan vraag ik de kinderen wat Jezus hier nu eigenlijk bedoelt. Mag ik dus niet meer in de klas met jullie bidden? Dit soort bijbelteksten vind ik leuk, omdat het prikkelt er met elkaar op door te praten wat God ermee bedoelt. Ik vind het bijzonder dat ik op mijn werk de kans heb over God te vertellen, kinderen verder op weg te helpen. Het is voor tieners een tijd dat ze minder snel iets van hun ouders overnemen. Dat ze van verschillende inspiratiebronnen dingen overnemen. Als ik dan iets kan meegeven over God en wie Jezus is, dan hoop ik dat dit kinderen inspireert. Voor mij voelt zo’n dagopening dat ik het werk van Jezus een beetje mag voortzetten.”

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Kiki

Kiki schrijft mee aan de wekelijkse rubriek 'Mensen van Jezus'.