Mensen van Jezus: Wouter

“Toen ik de vraag ‘Wie is Jezus in jouw leven’ hoorde, moest ik denken aan het lied van Delirious, ‘Intimate stranger’. In het Nederlands ‘intieme vreemdeling’. Die twee woorden omschrijven eigenlijk hoe ik Jezus ervaar in mijn leven. Jezus is iemand die intiem dichtbij komt, die om mij geeft, die mij kent. Tegelijkertijd is Hij iemand die ik nog niet begrijp, die op een afstand staat, de vreemdeling die ik probeer na te volgen. In mijn leven balanceer ik tussen die twee woorden.”

“Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin, op mijn 16e heb ik mij laten dopen, terwijl ik ook als kind gedoopt ben. Destijds woonden we in Ermelo en zaten we in een evangeliegemeente en daar had je de volwassendoop als bevestiging. Ik vond het fijn om het symbolisch te bekrachtigen dat ik Jezus wilde navolgen. Ook heb ik destijds een DTS (discipel trainingschap school) gevolgd bij Jeugd met een Opdracht. Ik heb veel van Hem geleerd en mogen uitdelen. Toen ben ik theologie gaan studeren en leerde ik Jezus nog beter kennen. Tegelijkertijd kreeg ik nog meer vragen waardoor ik Hem minder begreep. Toch zijn we tijdens dit proces dichter naar elkaar toegegroeid en ben ik meer van Hem gaan houden.

Ondanks dat ik nu meer vragen heb dan 10 jaar geleden, voel ik mij wel dichtbij Jezus staan. Vandaar dus die ‘Intimate stranger’. Hij is intiem, dichtbij, ik voel Hem, ik ken Hem. En op een ander moment is Hij een ‘stranger’, dan weet ik niet wat ik met Hem aan moet. Maar nog steeds komt Hij dichtbij. En daarom de drang bij mij om met Jezus te leven en Hem concreet in het alledaagse na te volgen!”

Wat je ook interessant zou vinden