Nieuw beleidsplan: onze focus voor komende jaren

De predikant en twee kerkenraadsleden vertellen over het tot stand komen van het nieuws beleidsplan en hoe dit concreet wordt.

Waarom een nieuw beleidsplan en hoe is dit tot stand gekomen?
Remco: “Heel simpel: we stellen als kerk een beleidsplan op voor vijf jaar. Het vorige plan liep in 2018 af. Dus tijd voor een nieuw plan. En het is goed om ons van tijd tot tijd af te vragen hoe we er als gemeente voor staan en of we ons nog steeds op de goede dingen richten. Het was ook natuurlijk moment. Sinds ruim een jaar is duidelijk dat Lydia en Dirk onze predikanten zijn voor de komende jaren. Dus ook goed om samen met hen vooruit te kijken.

We hebben als kerkenraad vooral gezocht naar waar we de komende jaren op willen focussen. Daar hebben we in het voorjaar een hele dag met elkaar over gesproken, en ons onder andere laten inspireren door Jan-Maarten Goedhart. Hij kent Nieuwe Kerk al heel lang en vanuit zijn werk ook veel andere gemeenten. Dat heeft uiteindelijk tot dit plan geleid met drie speerpunten.

Waarom deze speerpunten?
Remco: “We zijn een actieve gemeente. Er zijn veel ideeën en enthousiasme. We kunnen veel organiseren. Dat is enorme zegen. Maar ook een valkuil: teveel willen. Met het gevaar dat mensen opbranden.”

Dirk: “Beperken is een grote uitdaging. We hebben twee overkoepelende thema’s bepaald: gebed en discipelschap. Ik ben zelf geraakt door geschiedenis van Nieuwe Kerk. Door gebed begon de gemeente te groeien. Nu zijn we gegroeid. Blijven we dan bidden? En discipelschap is verlangen om God te dienen. Hoe doen we dat in ons dagelijks leven?”

“Zo is de focus op toerusting vrij logisch. Hoe kun je nou het leven met God doordeweeks leven? We zijn al tijdje bezig met ontwikkelen van materialen en cursussen. We merken dat dit nog structureler kan en beter gecommuniceerd kan worden. Het risico is dat het hapsnap overkomt.

Remco: “We beginnen onze speerpunten met bidden. Dat is een soort reminder en oproep aan onszelf als gemeente: blijf bidden. Bidden is niet alleen de basis van ons individuele geloofsleven, maar ook van ons samen als gemeente.”

Hoe wordt dit nu concreet?
Miriam: “Ik ben betrokken bij jeugdteam. Het is een grote zegen dat er zoveel jeugd is in onze gemeente. Maar ook een grote verantwoordelijkheid. Het vraagt om aandacht en focus. We zijn nu aan het nadenken om een jeugdwerker aan te trekken. Eerst was de gedachte dat dit niet nodig is. We hebben genoeg kwaliteit in onze gemeente. Maar we ontdekken nu juist ook de kracht hiervan. Het zorgt voor continuïteit in kwaliteit en je hebt een vast gezicht.”

Dirk: “Als er bepaalde vragen op ons pad komen, helpt het om het in de kaders van dit beleidsplan te beoordelen. We zijn al met veel dingen bezig die beschreven zijn. Die gaan we continueren en steeds beter doen. Een voorbeeld is de inhoud van de kringen betrekken bij de kerkdiensten.”

“Zelf ben ik veel aan het ontmoeten in de stad. Ik ben bij woongemeenschap Overhoop geweest samen met Lydia. Binnenkort gaan we naar Begane Grond, de pioniersplek van de Wilhelminakerk en ook naar De Haven op Kanaleneiland.”

“Veel dingen lopen al wel, maar focus op jongwerkenden staat nog echt in de kinderschoenen. Dit vinden we wel heel belangrijk. We hebben veel van deze mensen in de kerk. We willen hun vragen kennen en zorgen dat ons aanbod bij hen aansluit.”

Remco: “Reacties zijn van harte welkom. Bijvoorbeeld als je ideeën hebt over hoe we invulling kunnen geven aan de speerpunten of wilt delen over hoe ze dat elders hebben gedaan. Of misschien vind je dat we iets cruciaals vergeten zijn! Hoe dan ook, je mag de kerkenraad houden aan de uitvoering van dit plan. Bidt vooral, samen met ons als kerkenraad. Dat het mag zijn tot eer van God en bijdragen aan Zijn koninkrijk.

• Lees de samenvatting van het beleidsplan

• Lees het hele beleidsplan

Wat je ook interessant zou vinden