Nieuwe kerkenraadsleden gezocht

Komend voorjaar stoppen diverse kerkenraadsleden met hun taak, omdat hun termijn van vier jaar erop zit. We zijn daarom op zoek naar nieuwe kerkenraadsleden.

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente. Een mooie taak, waarbij je betrokken bent bij het reilen en zeilen van de Nieuwe Kerk. Samen met de twee predikanten, collega ouderlingen en diakenen geef je invulling aan de visie van de Nieuwe Kerk, en mag je meewerken aan een gemeente die in alle opzichten goed functioneert, tot eer van God. Ook een verantwoordelijke taak, waarbij je je voor een periode van vier jaar committeert aan een ambt en aan de Nieuwe Kerk.
We zien graag dat de kerkenraad een goede afspiegeling is van de gemeente. Daarom willen we je vragen om mee te denken. Weet jij gemeenteleden die je geschikt vindt voor een taak in de kerkenraad? Laat het ons dan uiterlijk 8 maart weten via een mailtje naar de scriba.
We zoeken onder andere een scriba, een penningmeester, een pastorale ouderling en diakenen. Hieronder vind je een korte omschrijving van wat deze taken inhouden. Als je meer wilt weten over deze taken, stel dan gerust je vragen aan één van de kerkenraadsleden.

Namens de kerkenraad,
Remco van der Molen
voorzitter@nk-utrecht.nl

We zoeken mensen voor de volgende taken in de kerkenraad:

Scriba
Als scriba ben je een soort spin in het web, bij wie veel dingen samenkomen. Je zorgt dat inkomende informatie en verzoeken op de juiste plek terechtkomen, en hebt veel contact met mensen binnen en buiten de gemeente die iets van de Nieuwe Kerk willen of van wie wij iets willen. Daarnaast ben je samen met de voorzitter verantwoordelijk voor de gang van zaken in de kerkenraad en bij de kerkenraadsvergaderingen. 
Wil je meer info over deze taak? scriba@nk-utrecht.nl

Coördinator Kerkrentmeesters
Als ouderling kerkrentmeester houd je je bezig met alle ‘aardse zaken’ die met de kerk te maken hebben. Met het team van kerkrentmeesters ben je verantwoordelijk voor alles wat met het gebouw en de financiën te maken heeft. Samen draag je zorg voor het onderhoud van het gebouw en de afstemming tussen de verschillende gebruikers, zodat iedereen hier een plekje weet te vinden. Bovendien mag je als kerkenraadslid meewerken aan alle beleidszaken die er in de NK spelen.
Wil je meer info over deze taak? kerkrentmeesters@nk-utrecht.nl

Penningmeester
Als penningmeester mag je, in nauwe samenwerking met de PGU, het financiële reilen en zeilen van onze gemeente in goede banen leiden. Dit door een realistische begroting op te stellen en vervolgens middels de kwartaalrapportage de daadwerkelijke resultaten in de gaten te houden. Daarnaast werk je nauw samen met de verschillende kerkenraadsleden en commissies in de NK om ervoor te zorgen dat de vele activiteiten in de Nieuwe Kerk op een verantwoorde manier financieel mogelijk kunnen worden gemaakt.
Wil je meer info over deze taak? penningmeester@nk-utrecht.nl

Pastorale ouderling
Pastoraat is in een gemeente een taak voor iedereen, maar als pastorale ouderling ben je specifiek beschikbaar voor pastorale gesprekken. Je gaat langs bij mensen die om wat voor reden dan ook pastorale hulp nodig hebben, en biedt een luisterend oor, vraagt door, bidt en probeert zo iets te laten zien van Gods liefde voor ieder mens. Binnen de taakgroep pastoraat kun je je ‘specialiseren’ als je hart hebt voor bepaalde doelgroepen of situaties.
Wil je meer info over deze taak? pastoraat@nk-utrecht.nl

Diaken Jeugd
De diaconie helpt vanuit de Nieuwe Kerk mensen die op financieel, praktisch of sociaal vlak hulp nodig hebben. We zijn op zoek naar iemand die de jongeren in onze gemeente enthousiast weet te maken voor diaconaat in Utrecht, Nederland en wereldwijd. Dit doe je in nauwe samenwerking met de jeugdouderling en de jongerenwerker. Ook doe je dienst als diaken in de eredienst en denk je mee over het beleid.

Diaken scribaat
Naast dienst doen als diaken in de erediensten en meedenken over beleid, plan je de vergaderingen van de diaconie. Je stelt de agenda op en notuleert de vergaderingen. Daarnaast zijn er meer praktische taken zoals voorraadbeheer rond collectes en avondmaal.
Wil je meer info over deze taken? diaconie@nk-utrecht.nl

Wat je ook interessant zou vinden