Nieuwe versoepelingen

Beste gemeenteleden,

Op zaterdag 5 juni worden in Nederland de coronamaatregelen verder versoepeld, en dat betekent meer mogelijkheden voor ons als Nieuwe Kerk!

Meer mensen welkom bij kerkdienst

Dat betekent dat er vanaf 5 juni, a.s. zondag, 60 mensen naar de dienst kunnen in locatie Wilhelminapark en 80 mensen in locatie Wittevrouwen (inclusief kinderen en exclusief medewerkers). Wees welkom en reserveer een plekje via Billetto (zie deze link). Wel blijft het belangrijk dat naast de reservering, gezondheidsvragen en vaste zitplaatsen in het kerkgebouw in acht worden genomen. Er is daarvoor een gebruikersplan opgesteld. Vragen over dit gebruikersplan? Mail gerust naar: voorzitter@nk-utrecht.nl.

Zingen op praatniveau

Ook kunnen we weer vooruitkijken naar zingen in de kerk. Voor nu nog een beperkte tijd op praatniveau. Met praatniveau wordt bedoeld: zingen op ingetogen wijze, waarbij een persoon het zangvolume niet laat uitstijgen boven de geluidssterkte van normaal spreken. Een beperkte tijd komt neer op maximaal twee coupletten in een kerkdienst. Deze coupletten zullen in overleg tussen de muziekgroep, organist en predikant worden uitgekozen.

Openluchtdiensten

Voor een kerkdienst buiten geldt een maximum van 250 mensen op anderhalve meter afstand. Logischerwijs is hier iets meer ruimte op het gebied van samenzang (want er is betere ventilatie). Alhoewel het officieel niet nodig is, is ons als kerkenraad, aangeraden de openluchtdiensten kenbaar te maken aan de plaatselijke overheid. In ons geval de gemeente de Bilt, waarmee we momenteel in goed overleg zijn.

Jeugdwerk en groepsbijeenkomsten binnen en buiten

Vanaf 5 juni geldt voor jeugd tot 18 jaar geen beperkende maatregelen meer. Volwassenen kunnen weer in ‘catechisatie, verenigingswerk, kring, cursus-verband’ met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samenkomen. Buiten is een ontmoeting (anders dan een kerkdienst) met maximaal 40 mensen (exclusief medewerkers) mogelijk. Voor de meerderheid van onze zalen gelden overigens wel lagere aantallen. Dit is afhankelijk van de grootte van de zaal. Voor de tuinzaal geldt bijvoorbeeld een maximum van 25 personen.

Kerkelijke vergaderingen

Voor kerkelijke vergaderingen (zoals een kerkenraad) gelden in alle fasen de richtlijnen van de Rijksoverheid voor samenkomsten. Hierbij moeten de basisregels vanzelfsprekend in acht genomen worden. 

Wat je ook interessant zou vinden