Onbeschrijflijk vergeetachtig – Zin en onzin volgens Jiska Zwaal

Wat vind ik ‘m toch mooi, de Prayer Course, die in de kringen wordt gevolgd! Na de eerste en tweede avond barstte ik zo’n beetje van de stof tot nadenken. Aanbidding, simpel en uit het hart. Verlangens bij God brengen- en alle vragen en twijfels die daar weer uit voort kunnen komen.

Het leuke van de groep waarmee ik de cursus volg, vind ik de grote diversiteit onder de deelnemers. Pasbekeerden, ‘beroepsbidders’ (ik moest wel grinniken om die term), geloofsveteranen en twijfelaars. En allemaal met een heel eigen, oprecht verlangen om God beter te leren kennen. Met name de aanwezigheid en inbreng van de pasbekeerden prikkelt mij. Het doet me terugdenken aan de vele jaren waarin ik hard werkte, en God met mij, om mijn geloof vorm te geven, te versterken, te voeden, er uiting aan te geven… Grote bewijzen van Gods liefde en verbondenheid aan mij, maar ook jaren van soms wanhopig worstelen met verborgen misvattingen, schuldgevoelens en ijdelheid, die bijzonder hardnekkig bleek te zijn. En dan was daar wéér Gods onvermoeibare geduld en trouw om mij liefdevol te corrigeren en me op wegen van eeuwig leven te brengen.

Ik herinner me de vele keren dat ik verwoed zocht in de Bijbel naar antwoorden op mijn worstelingen. En de tactieken die Hij me leerde uit Zijn woord om de goede strijd te strijden. Ik herinner me de wonderlijke kracht van vasten, en ook mijn doorschieten daarin waardoor vasten weer te gewoon werd voor me. En de keren dat ik een stil bos inliep om het uit te schreeuwen naar God. Bijbelvertalingen die me een veel beter begrip van genade gaven, teksten die me zó bemoedigden dat weken van strijd ineens voorbij waren, en de ongelooflijke opluchting die genezing van mijn beschadigde ziel me bracht.

Wat is God toch onbeschrijflijk trouw. Wat ben ik toch onbeschrijflijk vergeetachtig. Een simpele tekst uit Hebreeën als “Wie God zoekt moet geloven dat Hij bestaat (Check!) en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken (Wauw!)” is toch alles wat ik nodig heb om Hem voortdurend te benaderen en niet los te laten totdat Hij mij zegent, bevrijdt, mijn gedachten corrigeert en mijn ziel geneest? Ik bid en wens ons allemaal zó toe dat we die beloning van het ernstig zoeken niet zullen vergeten of onderschatten. Klopt, en U zal open gedaan worden…

(Aangehaalde schriftgedeelten komen uit Hebreeën 11:6 en Mattheüs 7:8)

Jiska is lid van de Nieuwe Kerk en schrijft columns op eigen titel.

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Jiska Zwaal

Jiska is lid van de Nieuwe Kerk en schrijft maandelijks een blog. Ze is trotse moeder van Yasmin-Nuura van 5.