Online kerkdienst zondag 3 mei

Deze zondag stond gepland als doopzondag. Helaas gaat het anders. Voorlopig wordt er niet gedoopt, niet opgedragen, wachten we op het moment dat we weer samen mogen komen. 

Ik denk daarbij ook aan de belijdenisgroep, zo’n 20 jonge mensen die toegeleefd hebben naar deze tijd, maar ook nog even moeten wachten. We staan deels in de wachtstand, en tegelijk zijn we ook vandaag volop gemeente van Christus. Geroepen om Jezus te volgen in deze tijd.
We lezen deze zondag verder in de brieven in Openbaring en wel hfst 3: 7-13, aan de gemeente van Filadelfia. Een mooie brief met vooral complimenten. De kerk is klein, zwak en kwetsbaar, maar houdt het vol om te geloven. Het thema is: Kracht in zwakte, over geloven in de marge.
Welkom weer om deze dienst online mee te vieren. Gods zegen!

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Dirk de Bree (predikant)

Dirk de Bree is predikant van de Nieuwe Kerk