Opbrengst vastencollecte voor Villa Vrede

Tijdens de vastentijd is er gecollecteerd voor Villa Vrede, het activiteitencentrum voor mensen zonder verblijfstatus. Er is een bedrag van € 1.593,29 opgehaald!

De doelgroep is beperkt in hun mogelijkheden om te werken of scholing te volgen. Met de opbrengst van de collecte en hulp van vrijwilligers kan Villa Vrede een traject ontwikkelen voor het bieden van toekomstperspectief. Er is deze vastentijd € 1.593,29 opgehaald! Mede namens Villa Vrede bedanken we iedereen voor hun gift!

Wat je ook interessant zou vinden