Oproep van Dirk de Bree: bidden voor elkaar en de stad!

Zondag 10 september werd in een overvolle kerk dominee Dirk de Bree als nieuwe wijkpredikant van harte welkom geheten. Dirk geeft samen met dominee Lydia Kansen-Brasz invulling aan het verlangen van De Nieuwe Kerk van betekenis te zijn in de stad.

Dirk de Bree deed zondag ook een oproep. Lydia Kansen leidde het eerste deel van de intrededienst. Dirk de Bree werd bevestigd en ingezegend, samen met zijn vrouw en vier zoons. Vervolgens nam de kersverse dominee het over. Als eerste taak mocht hij vragen van de kinderen beantwoorden (“Dominee, wat is uw favoriete personage uit Star Wars?”).

Daarna volgde een preek waarin De Bree het publiek inspireerde met een lied van Stef Bos; en woorden over biddend werklui te zijn in het Koninkrijk van God. De ochtend werd afgesloten met taart, heel veel taart bij de koffie. Bedankt iedereen, voor alle lekkernijen!

Kijken met Gods ogen
De Bree voelt zich geroepen de Bijbel, de woorden van vroeger, naar vandaag de dag te ‘vertalen’. De woorden van God dichtbij. Door de ogen van God naar de wereld en ons eigen leven te kijken.  Als predikant wil hij in daarin trouw met elkaar op weg gaan, al biddend.  “Als mensen in nood zijn en hulp nodig hebben is het makkelijk om de kerk te vinden en voor de kerk om iets te betekenen. Maar hoe zit het met mensen met een ‘ogenschijnlijk’ geslaagd en goed geregeld leven? Welke boodschap heeft de kerk voor hen? En, wat zijn voor hen redenen om op zoek te gaan naar God?” Daar is Dirk de Bree benieuwd naar.

In de intrededienst inspireerde De Bree de bezoekers om te kijken naar de nood in ieders omgeving. Die boodschap leidde hij in met het lied ‘Arme schapen’ van Stef Bos. In het lied beschrijft Bos  mensen als arme schapen, in de steek gelaten door hun herders. De vraag is dan steeds: ‘wie zijn die schapen en waar zijn de herders’? De Bree daagt de kerk uit haar herderlijke taak te zien en niet te verwaarlozen.

Kerk zijn in Utrecht
Als eerste wil Dirk de Bree horen wat speelt bij inwoners van Utrecht en het stadsbestuur, met een open houding. De Bree: “Het verschil tussen mensen binnen en buiten de kerk is niet zo groot. We zoeken in het leven allemaal naar het goede, geluk, schoonheid en liefde. En tegelijk kent ieder mens iets van falen, teleurstelling, nood, ziekte. De kerk heeft hierin  wel iets heel moois te bieden. Ik hoop dat het mij als dominee en ons als Nieuwe Kerk gemeente lukt om dat  wat we hebben ontvangen te delen met elkaar en met ons netwerk in de stad.”

Die verbinding met de stad loopt wat betreft De Bree dan ook door het hele gemeenteleven heen. “De kerk als oefenplek om te leren dienen. In kerkdiensten, in preken en gebeden, in kringen, clubs en catechese leren we afgestemd te zijn op God. We leren zijn liefde te delen in ons leven, in ons netwerk, onze buurt, familiekring, kerk en school.”

Een biddende kerk, bid je ook mee?
Dirk de Bree ziet uit naar de komende jaren  in Utrecht, de samenwerking tussen diverse kerken en instanties in de stad  en … “te genieten van wat God geeft en doet, door werklui zoals wij. Laten we niet te vergeten om te bidden waar Jezus om vraagt, … zodat we allemaal meedoen en niet (belangstellend) aan de zijlijn staan.”

Gebed:
U die mij ziet en met mij bewogen bent
Leer mij de mensen te zien en bewogen te zijn
Ik bid om werkers in uw oogst
Zend mij!

Uw, jouw ideeën?
Hoe kunnen we dit gebed blijven volhouden in de Nieuwe Kerk? E-mail Dirk de Bree als je ideeën hebt of inzichten krijgt.

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Kiki

Kiki schrijft mee aan de wekelijkse rubriek 'Mensen van Jezus'.