Save the date: twee gemeenteavonden

Hierbij nodigen we je graag uit voor maar liefst twee gemeenteavonden, op 4 november en 12 december.

4 november – gemeenteavond over groei
Op 4 november organiseert de kerkenraad, met ondersteuning van de groeigroep, een gemeenteavond over de groei van onze gemeente. Op deze avond zal de kerkenraad haar conceptvisie op groei presenteren en is iedereen van harte uitgenodigd hierover met de kerkenraad en met elkaar in gesprek te gaan. Het zal weer een mooie en interactieve avond worden!

De avond start om 19.30 uur met inloop en koffie en wordt gehouden in de kerkzaal. Ter voorbereiding op deze avond wordt in het weekend van 26/27 oktober het concept visiestuk op de site van de NK gepubliceerd. Wie dat fijn vindt kan dit alvast lezen. In dit stuk zijn ook de uitkomsten van de twee gemeenteavonden van afgelopen juni verwerkt. Mocht het stuk al voorafgaand aan de gemeenteavond vragen of opmerkingen oproepen, dan kun je die mailen naar Gerard van Dieren (mail@gerardvandieren.nl).

12 december – gemeenteavond over homoseksualiteit
Als kerkenraad en gemeente hebben we ons het afgelopen jaar bezonnen op het onderwerp homoseksualiteit. Met deze bezinning willen we zorgen voor meer openheid over homoseksualiteit en over het feit dat we een gemeente zijn van homo’s en hetero’s.
Als uitkomst van dit traject heeft de kerkenraad een concrete beleidslijn opgesteld over hoe we als gemeente omgaan met homoseksualiteit en homoseksuele relaties, bijvoorbeeld als het gaat om belijdenis, avondmaal en zegenen van relaties.
Voordat we een besluit nemen over deze beleidslijn, willen we deze graag toelichten aan de gemeente, en iedereen de gelegenheid geven om hierover met de kerkenraad en met elkaar in gesprek te gaan. Dit willen we doen in een gemeenteavond op 12 december. De avond start om 19.30 uur. Meer informatie volgt te zijner tijd via de Nieuwsflits.

Zet deze data dus alvast in je agenda. Iedereen is uitgenodigd voor deze avonden en deelname wordt van harte aanbevolen!

Namens de kerkenraad,
Remco van der Molen
(voorzitter@nk-utrecht.nl)

Wat je ook interessant zou vinden