Start nieuwe belijdenisgroep

Over enkele weken start weer een nieuwe kring, waarin we samen optrekken ter voorbereiding op het belijden van je geloof en/of de doop. Het doel is om te leren met je hoofd en met je hart wat het betekent om ja te zeggen tegen leven met God. Sommigen hebben daar wellicht al vastomlijnde beelden bij, voor anderen is dat nog onzekerder.

We gaan met elkaar in gesprek over belangrijke geloofsthema’s aan de hand van het boek Kijk op geloof van Henri Veldhuis. Naast het gesprek over het ‘wat’ van het geloof zullen we ook tijd besteden aan de vraag ‘hoe’ je je geloof vorm kunt geven. Overweeg je om mee te doen, dan kun je je opgeven via de volgende link. Op deze pagina lees je meer over belijdenis in de Nieuwe Kerk, en hier vind je meer informatie over volwassendoop. Heb je eerst nog een vraag: stuur dan een mail.

Praktische gegevens:
Je hoeft (nog) geen lid van de gemeente te zijn om aan de catechesegroep deel te nemen.
Tijd: dinsdagavond 20.00-21.30 uur
Plaats: Nieuwe Kerk
Boek: Henri Veldhuis, Kijk op geloof
Data: 18 september; 2 oktober; 16 oktober; 23 oktober; 13 november; 27 november; 11 december (7 bijeenkomsten)

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Lydia Kansen-Brasz (predikant)

Lydia is sinds september 2013 predikant van de Nieuwe Kerk. Speerpunt van haar werk is geestelijke begeleiding van mensen, als groep of individueel. Allerlei vormen en manieren van gebed zijn daarbij erg belangrijk.