Start Prayer Course – alles over de cursus

Donderdag 19 april start een cursus bidden voor iedereen die niet betrokken is bij een huiskring. Deze Prayer Course is bedoeld om je te helpen in je persoonlijk gebed: bij het praten met en luisteren naar God. Wat houdt deze cursus preceis in? Welke fabels worden ontrkacht? En waaruit blijkt dat bidden zo belangrijk is?

Gebed is essentieel voor je geestelijk leven, maar soms best lastig om op een bevredigende manier vorm te geven. Je kunt al snel denken dat bidden iets is voor een selecte groep speciaal toegewijde mensen. Maar als je de Bijbel erop naleest blijkt dat niet het geval.

Iedere christen wordt opgeroepen met geloof en verwachting te bidden. Gebed is het 7e onderdeel van de geestelijke wapenrusting en een kracht van God. Het vraagt waakzaamheid en volhouden, maar geeft ook rust en vertrouwen. Bidden geeft geborgenheid in de schuilplaats van de Allerhoogste. Bidden is ook als dynamiet, het brengt beweging en mist zijn uitwerking niet.

Bidden is het enige dat Jezus expliciet aan zijn leerlingen leert. Hij leert hen niet genezen, geen demonen uitwerpen, maar wel bidden. Over wat Jezus zijn leerlingen onderwijst gaat de cursus.

Bij de introductie op de cursus worden een aantal fabels ontkracht, zoals:
Fabel 1: Ieder ander bidt vaker dan ik. De waarheid is: We hebben allemaal hulp nodig.
Fabel 2: Gebeden werken altijd als we het goed doen. De waarheid is: Zelfs Jezus leeft met onverhoorde gebeden.
Fabel 3: God doet gewoon wat Hijzelf wil, of we nou bidden of niet. De waarheid is: Onze gebeden kunnen een kwestie van leven en dood zijn.
Fabel 4: Je zult altijd slecht blijven in gebed. De waarheid is: Jij kunt iemand worden die wonderen zal zien in antwoord op je gebeden.

De onderwerpen die aan de orde komen:
1.  Doel in gebed: aanbidding
2.  Kracht in gebed: vragen
3.  Standvastigheid in gebed: voorbede
4.  Volharding in gebed: omgaan met teleurstellingen
5.  Perspectief in gebed: leren luisteren
6.  Samenwerking in gebed: geestelijke strijd

Plaats: Pianozaal in de Nieuwe Kerk
Data: donderdagen 19 april; 3, 17, 31 mei; 14 juni. De laatste avond is op dinsdag 19 juni samen met alle leden van de huiskringen.
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Vragen en/of opgave: lydiakansen@nk-utrecht.nl

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Lydia Kansen-Brasz (predikant)

Lydia is sinds september 2013 predikant van de Nieuwe Kerk. Speerpunt van haar werk is geestelijke begeleiding van mensen, als groep of individueel. Allerlei vormen en manieren van gebed zijn daarbij erg belangrijk.