Survey diaconie

Survey diaconie geeft een kijkje in betrokkenheid van gemeenteleden. De afgelopen weken heeft er in de nieuwsbrief een oproep van de diaconie gestaan om een korte survey in te vullen over de goede doelen en initiatieven waar gemeenteleden bij betrokken zijn.

In totaal hebben we 32 reacties gehad die lieten zien dat gemeenteleden bij velerlei projecten betrokken zijn, zowel in de stad als bij het ondersteunen van internationale doelen. Men kon ook aangeven of men het internationale doel voor de vastencollecte wilden opgeven.

De keuze is gevallen op Stiching Leon Nicaragua, een stichting die zich inzet voor jongeren en studenten in Leon. Een doelgroep waar we ons nauw mee verwant voelen en we hopen dan ook op een mooie opbrengst voor hun goede werk in de komende zes weken. We willen iedereen bedanken die de survey heeft ingevuld. De diaconie zal verder opvolging geven door te kijken hoe de genoemde lokale doelen ondersteund zouden kunnen worden.

Wat je ook interessant zou vinden