Thema van de dienst: bidden

De afgelopen weken is in alle kringen uitvoerig gepraat over bidden naar aanleiding van het materiaal van de Prayer Course. Aanbidding, vragen, voorbede doen, onverhoorde gebeden en luisteren naar God waren de thema’s waar we het over hadden en waar we mee oefenden.

Bidden is een van de belangrijkste en mooiste facetten van onze relatie met God en tegelijk een van de lastigste.  We hebben geleerd te mogen geloven in een God die met ons in gesprek is, die naar ons luistert, die zich om ons bekommert. We spreken tot God en God belooft dat Hij ons hoort en daarop reageert. Daarom is bidden zo mooi. Maar bidden kan ook lastig zijn, omdat we er maar niet aan toe komen om er ruimte voor te maken in onze agenda, omdat we twijfelen over het nut of omdat we het gevoel hebben dat God niet reageert.

Met die beide kanten in gedachten hebben we het over bidden, want op de een of andere manier kunnen we niet anders. In de Bijbel worden we namelijk telkens weer opgeroepen om onophoudelijk, onder alle omstandigheden te blijven bidden.

In de dienst verwelkomen we Dolly Swarupa en Krupa. Zij zullen kort iets vertellen over hun leven en werk onder de armen in India. Daarna bidden we voor hen en ook voor Joram en Danielle en hun kinderen, nu de datum van vertrek naar Namibië steeds dichterbij komt.

Zoals altijd is er ook nu weer gelegenheid om persoonlijke voorbede, ministry, te ontvangen.
Je bent van harte welkom om er zondag bij te zijn, hoe dan ook vrede en alle goeds

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Lydia Kansen-Brasz (predikant)

Lydia is sinds september 2013 predikant van de Nieuwe Kerk. Speerpunt van haar werk is geestelijke begeleiding van mensen, als groep of individueel. Allerlei vormen en manieren van gebed zijn daarbij erg belangrijk.