Themadiensten Pastoraat

Komend seizoen zijn we van plan twee diensten te houden waarin een pastoraal thema centraal staat. Pastoraat gaat over jouw geloofs- en zingevingsvragen en je verhouding tot God en de gemeente. Er kunnen dingen gebeuren of gebeurd zijn in je leven die je moeilijk kan verhouden met het leven met God.

We willen graag van jou horen welke thema’s jij graag aan bod wilt laten komen in die diensten, zodat we onderwerpen bespreken die voor jou relevant zijn. Daarom vinden we het fijn als je die laat weten middels bijgevoegd formulier. De survey is anoniem en verzamelt geen email-adressen van de respondenten.

Heb je andere vragen of ideeën mbt pastoraat, of zelf een pastorale vraag, mail naar pastoraat@nk-utrecht.nl.

het team pastoraat

Bob, Dianne en Arie (ouderlingen pastoraat), Nancy & Jaap (ouderlingen gebed), Tjeerd en Jolanda (ouderlingen relaties), Johan (ouderling ouderen), Martine (voorzitter) en Lydia (predikant).

Wat je ook interessant zou vinden