Top 3 gebedspunten voor de stad Utrecht

Afgelopen zondag 12 januari is de oproep gedaan om tijdens de collecte jouw gebedspunt voor de stad Utrecht op te schrijven. Er zijn 160 gebedsbriefjes opgehaald, allen vanuit het hart geschreven.

De meeste gebedspunten (ongeveer een kwart) gingen over onderlinge verbondenheid, dat is dan ook de nummer 1 geworden. Onderaan vind je de top 3 op basis van het aantal keer dat een onderwerp genoemd is. Deze
gebedspunten kun je ook vinden in het Gebedshuis Zuilen tijdens de week van gebed (19 t/m 26 januari). Andere gebedsonderwerpen waren o.a. studenten, jongeren/kinderen, kwetsbaren in de samenleving, het stadsbestuur en de eenheid van de kerken.

We willen jullie vragen om deze gebedspunten ook mee te nemen in je eigen tijd van gebed en bijvoorbeeld op de huiskringen. Iedereen bedankt voor het meedoen!

Evelien Ruarus en Nancy Breekveldt

Top 3 gebedspunten stad Utrecht

 • 1: Bid voor onderlinge verbondenheid
  • De wil om elkaar beter te leren kennen ondanks verschillen
  • Verdraagzaamheid
  • Naar elkaar omzien zodat er geen eenzaamheid meer is
  • Dat we delen van onze overvloed
 • 2. Bid voor daklozen en vluchtelingen
  • Voor huisvestingsmogelijkheden
  • Voor organisaties die mensen opvangen (o.a. Toevlucht) voor continuïteit en vrijwilligers
  • Voor barmhartigheid en mededogen
 • 3. Bid voor de kerken/christenen
  • Dat we Gods liefde zichtbaar maken
  • Dat we mensen dienen
  • Dat Gods Licht schijnt in de duisternis
  • Dat mensen door ons God/Jezus leren kennen, door het werk van de Geest

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Nancy Breekveldt (ouderling gebed)

Nancy Breekveldt is samen met haar man, Jaap Breekveldt, ouderling Gebed.