Bij wie kan ik de geboorte van mijn kind melden?

Dit kun je doen door een e-mail te sturen naar de ouderling toerusting en gemeenschap.
Aanmelden voor dopen kan via het aanmeldformulier op de website.

Pas nadat het kind is gedoopt of opgedragen is het ook lid van de gemeente en wordt het in het ledenbestand opgenomen. Hier vind je meer informatie over dopen en opdragen.