Uitgangscollecte in de 40 dagentijd voor ZOA Congo

In de 40 dagentijd zal er elke zondag een extra uitgangscollecte zijn voor het werk van ZOA in Oost Congo. De bevolking in dit gebied heeft al jarenlang te maken met geweld en oorlog, wat een groot effect heeft op hun leven. Veel mensen hebben te weinig geld voor gezond eten, onderwijs en gezondheidszorg, en zijn afhankelijk geworden van noodhulp.

Op dit moment is het rustig, maar het is moeilijk voor de mensen om de draad weer op te pakken en zelf plannen te maken voor de toekomst. Landbouw is de belangrijkste inkomstenbron, maar deze levert vaak weinig op door slechte landbouwmethodes, erosie, en gebrek aan visie.

ZOA wil de boeren en boerinnen helpen via de zgn “Integrated Farm Planning” methode, die is ontwikkeld in samenwerking met de Wageningen Universiteit, en ook al in Burundi door ZOA is toegepast.

Deze methode is een stappenplan waarbij de boeren/boerinnen wordt geleerd om een visie te maken voor de toekomst en een aktieplan uitgaande van de eigen middelen en capaciteiten. Vervolgens helpt ZOA hen met het uitvoeren van het aktieplan, door trainingen en begeleiding.

De methode heeft in Burundi al bewezen dat de landbouwproduktie toeneemt, meer kinderen naar school gaan omdat de ouders het schoolgeld kunnen betalen, en er een betere samenwerking binnen de gezinnen is. 

Helpen jullie mee?

Meer informatie? Bekijk de flyer en/of e-mail Corbita en stel jouw vraag.

Wat je ook interessant zou vinden