Update bezinning homoseksualiteit

De afgelopen tijd hebben we als gemeente op verschillende manieren invulling gegeven aan de bezinning over homoseksualiteit. Na de gemeenteavond in november 2018 bleek er veel behoefte te zijn om verder over dit onderwerp na te denken. Daarom hebben we hier in twee kerkdiensten bij stilgestaan; in deze diensten gingen Dirk en Lydia in op hoe we hierin kunnen zoeken naar Gods wil, en hoe we omgaan met verschillen van inzicht. Daarnaast hebben we in de huiskringen gesproken over verschillende christelijke visies op homoseksualiteit. Hoog tijd voor een korte update vanuit de kerkenraad over waar we staan als gemeente en hoe we verder gaan.

Wat heeft dit ons opgeleverd?
Wat ons betreft heel veel. Zoals meer openheid over homoseksualiteit en over het feit dat we een gemeente zijn van homo’s en hetero’s. En wat we terug hoorden van de kringen bevestigde dat de verschillende visies op homoseksualiteit die er onder christenen – homo’s en hetero’s leven, ook in onze gemeente vertegenwoordigd zijn. We zijn het dus niet allemaal met elkaar eens. Tegelijk hoorden we ook dat veel mensen door dit gesprek meer begrip en erkenning voor die verschillende visies en opvattingen hebben gekregen. Ook is duidelijk geworden dat we het niet gewend zijn om over dit soort gevoelige onderwerpen – seksualiteit en relaties – met elkaar in gesprek te gaan, terwijl we merken en geloven dat het heel waardevol is om elkaar daarin ‘te helpen in het dienen van de Heer’.

Wat verwacht de kerkenraad van mij?
We willen je vragen om te bidden. Voor jezelf, om wijsheid en om
liefde voor je broers en zussen die andere opvattingen hebben dan jij.
We merken zelf dat het nog een hele opgave is, om elkaar recht te
doen als je het fundamenteel met elkaar oneens bent. Ga vooral het
gesprek met elkaar aan. Bid voor de gemeente, dat we elkaar vinden in
de eenheid van Christus. En voor ons als kerkenraad, om wijsheid om
de gemeente hierin te leiden.

Als je vragen hebt, of hierover door wilt praten, neem dan gerust contact op met iemand uit de kerkenraad.

Lees hier:

Wat je ook interessant zou vinden