Update groeigroep: De Wilhelminakerk!

Afgelopen maanden is er voor en achter de schermen veel gebeurd rondom de start van de Nieuwe Kerk op de tweede locatie, namelijk de Wilhelminakerk. In deze update praten we jullie graag weer bij over de laatste ontwikkelingen!  

Tijdens de startzondag afgelopen zondag heeft de eerste groep geïnteresseerden kennisgemaakt met de Wilhelminakerk. Deze groep bestaat uit het kernteam (Jan-Maarten en Ineke Goedhart, Rachel en Tjako Streefland, Maartje en Reinier Dijkstra, Dirk de Bree, Arie de Wit en Annemijn Westerduin) en gemeenteleden die naar aanleiding van de Nieuwsflits in juli graag betrokken willen zijn of al besloten hebben zich bij de tweede Nieuwe Kerk aan te sluiten. Tijdens deze eerste kennismaking zijn de visie en ideeën over een kerkgemeenschap gedeeld en heeft ouderling Kees Goedegebuur van de Wilhelminakerk de groep NK’ers warm welkom geheten.   

Veel vragen over de eerste fase konden beantwoord worden, maar veel van dit nieuwe avontuur ligt natuurlijk nog open. Door de werkgroep groei en het kernteam wordt nu een plan uitgewerkt voor de manier waarop we kerk willen zijn op twee locaties. Dit plan wordt op 22 september besproken in de kerkenraad en de uitkomsten hiervan worden daarna natuurlijk zo snel mogelijk gedeeld met de hele gemeente.  

Het is de bedoeling dat in november daadwerkelijk gestart wordt met diensten in de Wilhelminakerk. Het kernteam begeleidt het proces om tot een grotere groep betrokkenen te komen. Deze groep zal bestaan uit zo’n 100 gemeenteleden. Dit alles betekent dat we zowel op de nieuwe locatie als in de ‘oude’ Nieuwe Kerk een nieuwe start maken, omdat een grote groep de overstap zal maken. Iedereen moet daarbij de afweging maken: blijf ik in de Nieuwe Kerk (die daarmee ook een nieuwe start maakt) of ga ik naar de Wilhelminakerk? Hierbij geldt: niet kiezen is ook kiezen, want ook de huidige Nieuwe Kerk verandert. Daarom willen we je vragen je te bezinnen op deze grote stap voor de Nieuwe Kerk en te bidden voor wat jouw plek kan zijn op dit moment.   

We kunnen ons voorstellen dat er door deze bezinning veel vragen naar boven komen. Daarom is er op 24 september een gemeenteavond voor als je meer informatie wil of in gesprek wil gaan voordat je een keuze wil of kan maken. Zet deze gemeenteavond dan ook vooral in je agenda. Op 7 oktober vindt er nog een gemeenteavond plaats. Deze is bedoeld voor de gemeenteleden die gekozen hebben voor de Wilhelminakerk en tijdens deze avond staat de vraag ‘hoe nu verder?’ centraal. 

Zoals gezegd, na 22 september volgt meer informatie. Wil je intussen meer weten? Meld je dan bij Gerard van Dieren of Dirk de Bree. Heb je de keuze om de stap te zetten naar de Wilhelminakerk al gemaakt? Meld je dan bij Rachel Streefland

Wat je ook interessant zou vinden